O autorce

Home / O autorce

Psychologią zajmuję się niemal od piętnastu lat. Podczas mojej dotychczasowej pracy zajmowałam się miedzy innymi:

  • – prowadzeniem psychoterapii
  • – leczeniem uzależnień
  • – leczeniem zaburzeń odżywiania

 

W związku z moją pracą, spotkałam się z różnymi doświadczeniami ludzi o różnym usposobieniu, żyjących w różny sposób i których problemy też miały za każdym razem inne nasilenie. Wykorzystywałam więc nabytą podczas nauki wiedzę, konfrontowałam ją z rzeczywistością i konkretnym człowiekiem dotkniętym danym problemem. Dzięki temu zaczęłam zdobywać cenne doświadczenia z zakresu pomagania ludziom z różnymi problemami psychologicznymi. Jest to zawsze poważne wyzwanie, do którego trzeba się solidnie przygotować i cierpliwie realizować założenia konkretnej terapii.

Poważnie podchodzę do stawianych mi przez życie zawodowe zadań i problemów. Każdego człowieka traktuję indywidualnie. Wychodzę z założenia, że ilu ludzi, tyle może być różnych problemów, choć często zalicza się je do jednej, konkretnej grupy.